Povežite se sa nama na društvenim mrežama

a

Vrtićka

Mlađa vrtićka grupa (grupa deca uzrasta od 3 do 4,5 godina)
Starija vrtićka (grupa deca uzrasta od 4,5 do 5,5 godina)

U ovim grupama je najveći uticaj mešovite grupe na razvoj deteta. Starija deca pomažu mlađima i na taj način jačaju svoje samopouzdanje, a mlađa deca uče od starijih. Osećaj brige i empatije koji se razvija u mešovitoj grupi je nešto što se kasnije prenosi i na svakodnevni život.

U ovom uzrastu aktivnosti duže traju, usmerene aktivnosti se upotpunjuju i kroz praktične aktivnosti. Deca obilaze muzeje, odlaze u pozorište, Botaničku baštu, Filharmoniju, Vatrogasnu stanicu i sl. u skladu sa temom koja se obrađuje. Praktična iskustva koja stiču kroz obilaske raznih institucija, deci pomažu da stvore širu sliku o temi koju obrađuju i samim tim je i bolje razumeju.

U ovom uzrastu deca u toku dana imaju i period individualnog rada sa Montesori materijalima , kada prema svom ličnom interesovanju biraju materijale iz određenog centra ( praktičnog,senzornog, matematičkog jezičkog, kosmičkog, muzičkog, likovnog…)

Deca su po prirodi radoznala, mi smo tu da ih pratimo i podržimo u spoznaji i istraživanju sveta koji ih okružuje.

„Never help a child with a task at which he feels he can succeed.“ – Maria Montessori

Pripremna predškolska grupa (deca u godini pred polazak u školu)

Našim predškolcima dajemo poseban značaj. Oni su najstariji u našoj Ustanovi i samim tim su uzor i primer svima u vrtiću. Sve ono što smo postepeno gradili iz godine u godinu zaokružujemo kroz predškolski program pripreme za školu. Naši predškolci imaju izuzetan izbor Montesori materijala koji će zadovoljiti svaku dečiju znatiželju od nastanka sveta, razvojnih ciklusa, reljefa…do parnih i neparnih brojeva, sabiranja, oduzimanja, čak su zastupljeni i elementi množenja i deljenja.

Cilj nam je da naša deca budu samosvesna, samostalna, sa stavom i izraženim karakterom, ali isto tako i lepo vaspitana, prijatna, sa izraženom empatijom, i svešću šta je drugarstvo i osećaj zajedništva.

U našem vrtiću se stvaraju trajna prijateljstva koja se neguju tokom života.