Povežite se sa nama na društvenim mrežama

a

Tradicionalni vs Montessori program

Ukratko, Montesori ističe učenje kroz svih pet čula, a ne samo kroz slušanje, gledanje i čitanje. Deca u Montesori ustanovama uče po sopstvenom, individualnom tempu i prema sopstvenom izboru aktivnosti. Deca su aktivna u individualnim ili grupnim aktivnostima sa materijalima sa kojima ih je upoznao vaspitač. Učenje je interesantan proces otkrivanja, koji vodi do koncentracije, motivacije, samodiscipline i ljubavi za učenjem.

Tradicionalni pristup Montessori pristup
Homogene/uzrasne grupe dece Heterogene/mešovite grupe dece
Dominantna uloga plana i programa U središtu su potrebe deteta
Režim dana je striktan Poštuje se tempo deteta
Dominantna je uloga udžbenika Praktičan rad i neposredno iskustvo
Gradivo se deli na predmete i oblasti Kosmičko obrazovanje gde se svet posmatra i izučava kao celina
Motivacija vaspitačem koristeći nagradu i kaznu Motivacija ličnim razvojem
Vaspitač kontroliše podučavanje Iskustveno učenje kroz kontrolu greške koju ima svaki mterijal
Vaspitač je u središtu i dominira Vaspitač je posmatrač i usmerava dete
Rad sa celom grupom Individualni rad
Dete radi za stolom, dete je statično Sloboda kretanja i rada, dete je aktivno
Vaspitač pomaže Uzajamno pomaganje među decom
Izvor znanja je vaspitač Izvor znanja je interakcija dete - sredina - materijali
Igranje uloga Realan život
Igračke nisu uvek dostupne deci Svi materijali su uvek dostupni deci