Povežite se sa nama na društvenim mrežama

a

Tradicionalni vs Montessori program

Ukratko, Montesori ističe učenje kroz svih pet čula, a ne samo kroz slušanje, gledanje i čitanje. Deca u Montesori ustanovama uče po sopstvenom, individualnom tempu i prema sopstvenom izboru aktivnosti. Deca su aktivna u individualnim ili grupnim aktivnostima sa materijalima sa kojima ih je upoznao vaspitač. Učenje je interesantan proces otkrivanja, koji vodi do koncentracije, motivacije, samodiscipline i ljubavi za učenjem.

Tradicionalni pristupMontessori pristup
Homogene/uzrasne grupe deceHeterogene/mešovite grupe dece
Dominantna uloga plana i programaU središtu su potrebe deteta
Režim dana je striktanPoštuje se tempo deteta
Dominantna je uloga udžbenikaPraktičan rad i neposredno iskustvo
Gradivo se deli na predmete i oblastiKosmičko obrazovanje gde se svet posmatra i izučava kao celina
Motivacija vaspitačem koristeći nagradu i kaznuMotivacija ličnim razvojem
Vaspitač kontroliše podučavanjeIskustveno učenje kroz kontrolu greške koju ima svaki mterijal
Vaspitač je u središtu i dominiraVaspitač je posmatrač i usmerava dete
Rad sa celom grupomIndividualni rad
Dete radi za stolom, dete je statičnoSloboda kretanja i rada, dete je aktivno
Vaspitač pomažeUzajamno pomaganje među decom
Izvor znanja je vaspitačIzvor znanja je interakcija dete - sredina - materijali
Igranje ulogaRealan život
Igračke nisu uvek dostupne deciSvi materijali su uvek dostupni deci