Povežite se sa nama na društvenim mrežama

a

Montessori pedagogija

Montesori pedagoška metoda uvažava dečije interesovanje i odnosi se prema detetu kao individui. Grupe su mešovite, jer mlađa deca uče od starijih, a starija utvrđuju znanje pomažući mlađima.

Svako dete uspostavlja vlastiti tempo rada otkrivajući nove sadržaje ili utvrđujući ono što je već naučilo. Montesori je put na kojem deca u potpunosti koriste i razvijaju svoje genetske potencijale. Na ovaj način se jaki usavršavaju, a slabi jačaju. Navike, veštine i znanja koje dete usvoji u Montesori okruženju pomoćiće mu da radi efikasnije, zapaža pažljivije, da se koncentriše efektivnije i da se lakše snađe u novim situacijama.

Sve je prilagođeno detetu i njegovim potrebama za pravilan psihofizički razvoj. Priroda deteta mu nalaže da bude aktivno da bi se razvilo. Dete je od rođenja do šeste godine čulni istraživač. Dete prolazi kroz periode osetljivosti, i postoji vreme kada će dete kroz igru i upotrebu didaktičkih materijala najlakše usvojiti razne pojmove, znanja i veštine. Posebno je važan period od treće do šeste godine, takozvani period upijajućeg uma, jer tada dete kao sunđer upija informacije sa neverovatnom lakoćom.

Ukoliko mu se u tom periodu obezbedi mogućnost da se pravilno razvija, moguće je da dete u kasnije u svom životu iskoristi svoj genetski potencijal do maksimuma. Individualni pristup svakom detetu, realno okruženje u vidu mešovitih starosnih grupa i rad sa originalnim Montesori materijalima omogući će detetu razvoj jezika, samostalnosti, inteligencije, volje, discipline, svih njegovih čula i stvaranje jake ličnosti. Takvo dete će sa šest godina na svet gledati “sa više boja”, sa više praktičnog iskustva i velikom željom za učenjem i istraživanjem.

Osnovu rada u Montesori pedagogiji čine:

Edukovani odrasli– razumeju način na koji se dete u Montesori pedagogiji posmatra „ pomozi mi da uradim sam“
Montesori didaktički materijali– koji omogćavaju usvajanje apstraktnih pojmova na zanimljiv način
Pripremljeno okruženje – predstavlja podsticajno okruženje , sa jednostavnim pravilima, u kome dete ima slobodu izbora unutar jasno postavljenih granica. Cilj podsticajnog okruženja je stimulisanje dete u cilju da se iskoristi njegov prirodni potencijal.
Mešovita grupa dece – realna socijalna sredina koja daje mogćnost sticanja socijalnih iskustava. U takvom okruženju mlađi uče od starijih, i stariji pokazuju mlađima što direktno utiče na jačanje njihovog samopouzdanja i izgradnje jake ličnosti deteta.

Naš stav je da u toku dana odnos grupnih i individualnih aktivnosti treba biti izbalansiran. Baš zato što dete provodi veći deo dana u vrtiću, u toku dana ima mogućnost da individualno radi sa Motesori materijalima prema ličnom interesovanju, a isto tako može se priključiti nekoj grupnoj usmerenoj aktivnosti jer je to ono što ih čeka sutra u školi. Takođe u toku dana je jako važna slobodna igra i vreme koje deca provode napolju.

Iskustvo u radu nam govori da ovakvim pristupom deca postaju otvorenija, sigurnija, ispunjenija, srećnija…