Povežite se sa nama na društvenim mrežama

a

Naša istorija

Od samog početka naša želja je da stvorimo mesto gde će se negovati prave vrednosti, gde će lepo vaspitanje biti imperativ, a dečija radoznalost negovana i podsticana. Kada je u osnovi svega što radimo ljubav, onda naša deca rastu u srećne ljude i jake ličnosti. Tako je naša Ustanova i dobila ime jednih od najvećih ljudskih vrlina „Dečija kuća- Ljubav, vera i nada“.

 

2019.

Početkom 2019. godine, duša naše Ustanove se širi u centar Novog Sada, u mirnu i predivnu Kosovsku ulicu br. 29. PU „Dečija kuća- Ljubav, vera i nada“ se u Novom Sadu nalazi par minuta od najvećih kulturnih spomenika grada sa jedne i Dunavskog keja sa druge strane. Prostor se nalazi u okviru modernog kompleksa zgrada na oko 300 m2, sa predivnim igralištem dostupnim našoj Ustanovi i stanarima kompleksa. Cilj nam je da napravimo kulturološku i iskustvenu razmenu među decom i zaposlenima iz Beograda i Novog Sada, i na taj način obogatimo naš rad.

2018.

Na 13. Međunarodnom sajmu obrazovanja „Putokazi“ u Novom Sadu 8.marta 2018. godine PU „Dečija kuća- Ljubav, vera i nada“ je odlikovana Velikom zlatnom medaljom. Tokom 2018. godine pored već zaposlenog pedagoga, našem timu se pridružio i psiholog kao stalno zaposleni stručni saradnik. Kako nam je kvalitet vaspitno- obrazovnog programa najbitniji, smatramo da će saradnja pedagoga i psihologa sa vaspitačima, roditeljima i decom značajno uticati na rad naše ustanove. Tokom ove godine smo organizovali i niz edukativnih psiholoških radionica sa roditeljima.

2017.

U toku ove godine nastavila se saradnja sa institucijama, između ostalog sarađivali smo sa Urbanističkim zavodom i Beogradskom Filharmonijom, i nastavljeni su napori u pravcu pozicioniranja vrtića kao ugledne vaspitno-obrazovne ustanove. Trud je rezultovao diplomom “Zlatna medalja” koju je naša Ustanova dobila u okviru međunarodnog sajma “Putokazi” na Novosadskom sajmu i sertifikatom “Firma od poverenja”.

2016.

U toku 2016. godine prošireni smo za još 53 m2, odnosno za prostor koji spaja prostorije predškolske i jaslene grupe sa prostorijama namenjenim mlađoj i starijoj vrtićkoj grupi. Naša ustanova se sada prostire na 400 kvadrata unutrašnjeg prostora za boravak dece i 300 kvadrata terase. Tokom ove godine radilo se dosta na ugledu ustanove i ostvarena je saradnja sa mnogim državnim institucijama i to muzejima, pozorištima, bibliotekom “Dragan Lukić”, Dečijom Filharmonijom, Javnim akvarijumom i tropikarijumom, Botaničkom baštom, Arheološkim nalazištem Vinča, Beo Zoo vrtom, Vatrogasnim savezom, Svratištem za decu ulice Beograd, UK “Vuk”.

2015.

Usled sjajnih rezultata naše dece u jaslenoj i vrtićkoj grupi, javila se potreba za uvođenjem Predškolskg programa. Studio za edukaciju prerasta u Predškolsku ustanovu “Dečija kuća-Ljubav, vera i nada” . Obezbeđen je i novi prostor za predškolsku grupu po najvišim standardima. Napravili smo idilično mesto za igru, zabavu i učenje.

2014.

Prošireni su kapaciteti vrtića. Jaslena grupa je odvojena, a samim tim su i uslovi rada znatno poboljšani. Terasa je proširena na prostor od 250 m2.

2013.
Posle više od godinu dana priprema, u centru Beograda u ulici Kneza Danila 45, na više od 200m2 zatvorenog prostora i 100m2 terase, opremljen po najvišim standardima koji definišu Montesori okruženje, počeo je 1. marta 2013. godine sa radom Montesori vrtić Dečija kuća.

2012.
Ove godine je planiran vaspitni program prema Montesori pedagogiji, projektovan je i opreman prostor prema najvišim ekološkim i Montesori standardima. Naporno se radilo na pripremi programa, projektovanju i opremanju prostora za boravak dece, kao i pronalaženju najboljih Montesori vaspitača.