Povežite se sa nama na društvenim mrežama

Image Alt

Subvencije grada Beograda za privatne vrtiće

Za sve roditelje koji prvi put planiraju upis u vrtić, pokušaćemo da olakšamo informisanje oko sticanja prava na subvencije za privatne vrtiće.

Ako želite da Vaše dete upišete u privatni vrtić, i ispunjavate određene uslove propisane odlukom grada Beograda, imate pravo da konkurišete za subvencionisanje troškova privatnih vrtića od strane grada.

Uslovi za dobijanje subvencije:

− roditelji koji su državljani Republike Srbije

− roditelji dece prijavljene na teritoriji grada Beograda

− roditelji čije dete nije dobilo mesto za upis u državnom vrtiću

Procedura za dobijanje subvencija je sledeća:

1. Predškolska ustanova „Dečija kuća -Ljubav, vera i nada“ i roditelj sklapaju Ugovor o boravku deteta u predškolskoj ustanovi

2. Nakon potpisivanja Ugovora sa PU „Dečija kuća -Ljubav, vera i nada“, roditelj potpisuje ZAHTEV za ostvarivanje prava na nadoknadu dela troškova (Zahtev ćete dobiti u PU)

3. PU je potrebno dostaviti sledeću dokumentaciju:
• Izvod iz matične knjige rođenih za dete (jedan primerak- može kopija)
• Državljanstvo za jednog roditelja (jedan primerak)
• Odbijenica (original, jedan primerak)
• Fotokopija Ugovora sa Ustanovom
• Očitana lična karta ili fotokopija lične karte jednog roditelja (tri primerka)
• Fotokopija kartice tekućeg računa jednog roditelja (tri primerka)

4. Nakon prikupljene dokumentacije Predškolska Ustanova predaje istu Sekretarijatu za obrazovanje i dečiju zaštitu.

5. Roditelji će u narednom periodu dobiti Rešenje na kućnu adresu.

6. Svakog meseca (od 3. do 5. u mesecu) Ustanova podnosi izveštaj o broju dana koje je dete provelo u vrtiću u prethodnom mesecu kao i izvod iz banke o izvršenoj uplati vrtića. Na osnovu toga se računa refundacija tj. subvencionisani iznos za isplatu roditeljima.

7. Subvencije se isplaćuju iz budžeta grada Beograda na lični račun roditelja prema Rešenju koje je roditelj dobio.

8. Sve dodatne informacije možete dobiti u Gradskoj upravi za socijalnu i dečiju zaštitu, kao i u PU „Dečija kuća -Ljubav, vera i nada“