Povežite se sa nama na društvenim mrežama

a

Naš tim

Reč osnivača

Nada Mašić

Rođenjem Andreja i Marka, počela sam intenzivno da razmišljam koliko veliki uticaj ima detinjstvo na odrastanje i formiranje ličnosti.
Imala sam utisak da oko mene roditelji previše štite decu i šalju im poruku da nisi dovoljno veliki i dovoljno dobri za mnoge stvari. Shvatila sam da poruke koje šaljemo našoj deci u najranijem uzrastu zapravo utiču na formiranje uverenja. Ako želimo da dete izgradi jaku ličnost, trebamo mu obezbediti podsticajno okruženje , da bi o sebi razvilo pozitivno mišljenje i da je vredno samo po sebi. Od najranijeg uzrasta sam svoje sinove podsticala da su samostalni, da ne traže pomoć za sve ukoliko im nije zaista potrebna i ohrabrivala ih i podsticala da istražuju ovaj divan svet koji ih okružuje. Montesori program mi je u velikoj meri pomogao da razumem potrebe deteta. Nakon rođenja ćerke Mile, odlučila sam da osnujem Dečiju kuću Ljubav, vera i nada. Ovo ime sam odabrala jer smatram da svi mi koji radimo sa decom imamo veliku odgovornost u formiranju uspomene na njihovo detinjstvo. Zato i naš vrtić nosi ime najvećih vrlina, ljubav od koje sve počinje, ljubav prema deci, životu, poslu, vera u našu decu jer ona jesu naša budućnost i nada da ćemo doprineti stvaranju lepih uspomena na bezbrižne dane njihovog detinjstva.

“Life affords no greater responsability, no greater privilege, than the raising of the next generation.” – C. Everett Koop

Nada Mašić , Osnivač

Reč pedagoga

Jelica Babović

U radu sa decom, u prvom planu mi je posmatranje, a potom delanje. Decu posmatram kao individue koje kroz različite svakodnevne situacije i aktivnosti ispoljavaju svoje razvojne potrebe. Smatram da se kvalitetnim posmatranjem svakog pojedinačnog deteta može proceniti šta je i koliko detetu potrebno u određenim periodu razvoja.

U roditeljima vidim ravnopravne partnere sa kojima želim da zajedničkim angažovanjem dođemo do cilja a to je razvoj deteta i njegovih potencijala. U radu sa kolegama, na prvom mestu mi je timski rad. Trudim se da svoj posao radim najbolje što mogu, kako bih iskoristila ukazano poverenje i priliku da radim ovaj veoma odgovoran posao. Ljudi koji me isnspirišu nisu samo iz oblasti vaspitno – obrazovnog rada, već svi ljudi i deca koja svojim ličnim zalaganjima, verom u sebe, upornošću i istrajnošću osete euforiju ličnog zadovoljstva u postignutim uspesima.

Jelica Babović, master pedagog

Reč psihologa

Gorana Vidović

Ljubav prema deci oduvek je bila prisutna u mojoj ličnosti. Verujem da je ljubav vodilja, pa je tako i mene dovela u Dečiju kuću i dala mi priliku da se razvijam zajedno sa decom i ostatkom tima naših stručnjaka.

Tokom osnovnih studija psihologije prepoznala sam značaj ranog razvoja dece. Isti uvid me uputio na master studije razvojno – pedagoškog modula koje potvrđuju moj put. Obzirom da je rani period detetovog života osnova odrasle ličnosti svakog čoveka, moja misija je da zajedno sa stručnim timom deci pružimo bezuslovno osećanje sigurnosti za vreme boravka u našoj predškolskoj ustanovi. Ovaj put mi obogaćuje proces edukacije za savetnika iz psihoterapijske oblasti Transakcione analize.

Detetu do pete godine života neophodno je pružati ljubav, društvo, pažnju, zaštitu i moralno ohrabrivanje, više nego ikad ikom. Druga strana novčića jeste važnost uspostavljanja granica nad određenim ponašanjima kod dece. Istina je da nije jednostavno uspostaviti meru između ljubavi i autoriteta, a neophodna je kada govorimo o adekvatnim efektima dugoročnog vaspitanja dece. Iskustvo mi je pokazalo da je saradnja sa roditeljima od presudnog značaja, samim tim smo stavili akcenat na istu. Savetodavni rad, kao i psihološke radionice otvaraju nam nove uvide, daju priliku za usvajanje novih znanja, kao i razmenu iskustava.

Zahvaljujući deci ovaj posao mi omogućava da svakodnevno viđam iskrene emocije i daje mi uvide u suštinske ljudske vrednosti.

Gorana Vidović, Master psiholog i savetnik u edukaciji iz oblasti TA.

Reč logopeda

Jelena Damjanović

U „Dečijoj kući“ sam našla ljubav, veru i nadu, kao temelje za razvoj i unapredjivanje komunikacije. U toploj i veseloj atmosferi, uz stručnost i izuzetnu posvećenost, koristeći principe Montesori pristupa, težim da sve prepreke koje se nadju na putu usavršavanja govorno-jezičkih sposobnosti deca prevazidju. Uz pregršt zanimljivih materijala, kao i individualni pristup svakom detetu, razumevajući urođenu potrebu za komunikacijom, kao i lični tempo razvoja dece, nastojim da svako dete dostigne pun potencijal u izražavanju. Moje iskustvo obojeno je neposrednim radom sa decom i roditeljima, kao i bogatom saradnjom sa Dečijom kućom. Cilj kojem težim je da naučim decu da uspešno komuniciraju, da dobro slušaju i jos bolje govore.

Jelena Damjanović, dipl. Defektolog- logoped

Reč vaspitača

Kezija

Sebe prvenstveno vidim kao odgovnornog, energičnog i kreativnog vaspitača. Moj rad se ističe po prijateljskom pristupu deci i održavanjem drugarskih odnosa. Na ovaj način deca se zabavljaju i u opuštenoj atmosferi kroz igru i bez pritiska uče.

Aleksandar Kezija, vaspitač

Zaposleni

Posebno smo ponosni na naš tim „Dečija kuća- Ljubav, vera i nada“ koji čine vaspitači, medicinske sestre- vaspitači, pedagog, psiholog, logoped. Pažljivo biramo saradnike jer smo svesni ogromnog značaja koji svako od nas ostavlja kroz svoj lični pečat. Da bismo stvorili podsticajno kruženje za decu, jako je važna podsticajna i pozitivna radna atmosfera. Zato konstantno ulažemo u očuvanje dobrih međuljudskih odnosa, postavljanje jasnih zadataka za svakog od nas uz međusobno uvažavanje, razumevanje i toleranciju. Nakon više od 7 godina zajedničkog rada, uvek volimo kada nam se pridruže novi saradnici sa novim idejama i pozitivnom energijom.

Iskreno verujemo da naš uspeh zavisi od naših vaspitača, stručnih saradnika i pomoćnog osoblja. Ukoliko i Vi želite da postanete deo našeg tima, a imate zvanje vaspitača, medicinske sestre- vaspitača, psihologa, pedagoga i logopeda, pošaljite svoj CV na našu email adresu [email protected] i  [email protected]