Povežite se sa nama na društvenim mrežama

Image Alt

Saradnja sa porodicom

Cilj vaspitno – obrazovne ustanove jeste da bude podrška roditeljima u odgoju deteta. Zato nam je veoma važna otvorena i transparentna komunikacija sa roditeljima i porodicom.

Tokom godine, saradnju sa porodicom ostvarujemo kroz individualne razgovore, razmenu informacija/ fotografija preko Vajber aplikacije, razmena informacija preko aplikacije GoKinder u vidu virtualne oglasne table, otvorenih vrata, roditeljskih sastanaka…

Svakodnevno prilikom dovođenja i preuzimanja deteta iz vrtića, roditelji ostvaruju direktnu komunikaciju sa vaspitačima. Posebnu pažnju posvećujemo i edukaciji roditelja, tako da često organizujemo radionice sa njima na teme koje su im interesantne i značajne.

U okviru obrade različitih tema tokom godine, roditelji su aktivni učesnici u realizaciji vaspitno – obrazovnog rada. Saradnja sa roditeljima se ogleda kroz posete i prezentovanje njihovih zanimanja, organizovane posete njihovim radnim mestima, odlaske u organizovane posete Ustanovama i Institucijama.

U skladu sa obeležavanjem značajnih datuma u toku godine, organizuju se radionice sa decom i roditeljima. Povremeno, roditelji dobijaju „domaće zadatke“ koje zajedno sa decom treba da urade. Zajedno obeležavamo i Dan porodice kroz kreativne radionice. Takođe, organizuju se i humanitarne izložbe dečijih radova u vrtiću za pomoć „Svratištu za decu ulice“.