Povežite se sa nama na društvenim mrežama

a

Pripremna predškolska grupa

Deca u godini pred polazak u školu.

Našim predškolcima dajemo poseban značaj. Oni su najstariji u našoj Ustanovi i samim tim su uzor i primer svima u vrtiću. Sve ono što smo postepeno gradili iz godine u godinu zaokružujemo kroz predškolski program pripreme za školu. Naši predškolci imaju izuzetan izbor Montesori materijala koji će zadovoljiti svaku dečiju znatiželju od nastanka sveta, razvojnih ciklusa, reljefa…do parnih i neparnih brojeva, sabiranja, oduzimanja, čak su zastupljeni i elementi množenja i deljenja.

Cilj nam je da naša deca budu samosvesna, samostalna, sa stavom i izraženim karakterom, ali isto tako i lepo vaspitana, prijatna, sa izraženom empatijom, i svešću šta je drugarstvo i osećaj zajedništva.
U našem vrtiću se stvaraju trajna prijateljstva koja se neguju tokom života.

„ Children must be taught how to think, not what to think.“- Margaret Mead