Povežite se sa nama na društvenim mrežama

Image Alt

SUBVENCIJE GRADA NOVOG SADA ZA PRIVATNE VRTIĆE

Za sve roditelje koji prvi put planiraju upis u vrtić, pokušaćemo da olakšamo informisanje oko sticanja prava na subvencije za privatne vrtiće.

Ako želite da Vaše dete upišete u privatni vrtić, i ispunjavate određene uslove propisane odlukom grada Novog Sada, imate pravo da konkurišete za subvencionisanje troškova privatnih vrtića od strane grada.

Uslovi za dobijanje subvencije:

− roditelji koji su državljani Republike Srbije

− roditelji dece prijavljene na teritoriji grada Novog Sada

− roditelji čije dete nije dobilo mesto za upis u državnom vrtiću

Procedura za dobijanje subvencija je sledeća:

1. Predškolska ustanova „Dečija kuća -Ljubav, vera i nada“ i roditelj sklapaju Ugovor o boravku deteta u predškolskoj ustanovi

2. Nakon potpisivanja Ugovora sa PU „Dečija kuća -Ljubav, vera i nada“, roditelj potpisuje ZAHTEV za ostvarivanje prava na nadoknadu dela troškova (Zahtev ćete dobiti u PU)

3. PU je potrebno dostaviti sledeću dokumentaciju:
• Izvod iz matične knjige rođenih za dete (jedan primerak- može kopija)
• Očitana lična karta ili fotokopija lične karte jednog roditelja (jedan primerak), odnosno raseljeničke legitimacije za raseljena lica (jedan primerak)

4. Nakon prikupljene dokumentacije Predškolska Ustanova predaje istu Gradskoj upravi za socijalnu i dečiju zaštitu

5. Ustanova je u obavezi da svakog meseca Gradskoj upravi dostavi dokaz o uplati roditelja na njen tekući račun i overen izveštaj o prisutnosti za svako dete, najkasnije do dvadesetog u mesecu, za prethodni mesec.

6. Subvencije se isplaćuju iz budžeta grada Novog Sada. Roditelji podižu novac u pošti ili u poštanskoj štedionici uz ličnu kartu, nakon što dobiju obaveštenje od vrtića da su subvencije isplaćene.

7. Iznos finansijske podrške ne utvrđuje se u odnosu na cenu boravka dece u privatnim vrtićima, već se isplaćuje u fiksnim iznosima, po detetu, prema vrsti boravka.

8. Finansijska podrška se isplaćuje u tekućem mesecu za prethodni mesec.

9. Sve dodatne informacije možete dobiti u Gradskoj upravi za socijalnu i dečiju zaštitu, kao i u PU „Dečija kuća -Ljubav, vera i nada“