Novi Sad
Upis je u toku!

U toku je upis dece za novu radnu godinu. U Beogradu vršimo upis dece od 18 meseci do polaska u školu. U Novom Sadu vršimo upis dece od 2,5 godine do polaska u školu. PU Dečija kuća- Ljubav vera i nada vrši upis dece tokom cele godine do popunjenosti kapaciteta.

Upišite svoje mališane u Montesori program PU "Dečija kuća"

Mlađa Vrtićka

Povežimo se!

Deca od najranijih dana razvijaju pažnju, koncetraciju, istrajnost i strpljenje. Velika prekretnica u razvoju je nakon treće godine jer dete postaje svesno sebe u odnosu na druge te mu je potrebna podrška u izgradnji socijalnih veština. Starija deca pomažu mlađima i na taj način jačaju svoje samopouzdanje, a mlađa deca brže i lakše uče od starijih. Deca u ovom uzrastu najviše rade sa materijalima iz praktičnog i senzornog centra.

Uzrast: od 2 i po do 4 godine

Starija Vrtićka

Emocije su važne!

U ovom uzrastu deca imaju dovoljan font reči kojim mogu jasno da izraze misli, osećanja i potrebe. Važno je jasno verbalizovati i imenovati svaku emociju i ne deliti ih na dobre i loše. U međusobnim interakcijama podstiče se bliskost, zajedništvo uz uvažavanje i prihvatanje. Deca u ovom uzrastu najviše koriste Montesori materijale iz jezičkog, matematičkog i kosmičkog centra.

Uzrast: od 4 do 5 i po godina

Predškolska

Učenje je radostan proces!

Predškolskim programom smo radili na podsticanju želje za učenjem, zadovoljavanju radoznalosti, izgradnjii koncentracije deteta, radnih navika i samopouzdanja. Na ovaj način se spremaju za odgovoran život. Ovo je osnova i dobra baza za polazak u školu i nove izazove. Sve ono što smo godinama, postepeno podsticali u predškolskoj grupi se objedinjuje.

Pripremni predškolski program traje 9 meseci a deca u procesu učenja koriste sve Montesori centre ( praktični, senzorni, jezički, matematički, kosmički, muzički i kreativni)

Uzrast: od 5 i po godina do školskog uzrasta

Lorem ipsum

U toku je upis dece za novu radnu godinu. U Beogradu vršimo upis dece od 18 meseci do polaska u školu. U Novom Sadu vršimo upis dece od 2,5 godine do polaska u školu. PU Dečija kuća- Ljubav vera i nada vrši upis dece tokom cele godine do popunjenosti kapaciteta.
Scroll to Top