Montesori pristup u ranom vaspitanju i obrazovanju osposobljava decu za samostalan i odgovoran život.

Stogodišnja tradicija je naša osnova, vrhunski kvalitet je naše polazište, a srećno dete je naš cilj.

Zašto odabrati baš nas?

Vrtić sa decenijskim iskustvom čiji je cilj optimalan emocionalni, socijalni i psihofizički razvoj u skladu sa individualnim mogućnostima. Kroz podsticajno okruženje i pripremljenu Montesori sredinu utičemo na razvoj samostalnosti, samopouzdanja, pažnje, koncentacije, upornosti, strpljenja, empatije, osećaj zajedništva, osećaj lične vrednosti, poštovanja i komunikacije. Primenom nacionalnog programa i Montesori pristupom u ranom vaspitanju i obrazovanju osposobljavamo decu za samostalan i odgovoran život.

Naši vrtići

Naše metode

PROGRAM RADA

PU „Dečija kuća- Ljubav, vera i nada“ radi po nacionalnom programu odobrenom od strane Ministarstva prosvete ( Godine uzleta- projektno planiranje)  i specijalizovanom Montesori programu.

Primenom Godina uzleta i projektnog planiranja deca kroz međusobno učešće i zajedničku saradnju u prostoru koji je inspirativan i provokativan za dete,  imaju priliku da slobodno  istražuju, da se igraju, da promišljaju, da sarađuju sa drugima, isprobavaju i upoznaju svet oko sebe.

Montesori program zahteva pripremljenu sredinu i učenje kroz korišćenje Montesori materijala (praktični, senzorni, jezički, matematički, kosmički, kreativni i muzički).

Montesori program se zasniva na buđenju želje za učenjem, zadovoljavanju radoznalosti, izgradnji koncentracije deteta, radnih navika i samopouzdanja. Glavni cilj svih aktivnosti je pomoći prirodan razvoj deteta.

Primenom Montesori programa deca uče kroz iskustvo, koristeći svih 5 čula, a ne samo kroz slušanje, gledanje i čitanje. Deca su aktivna u individualnim ili grupnim aktivnostima. Učenje je interesantan proces otkrivanja koji vodi do koncentracije, motivacije, samodiscipline i ljubavi za učenjem. Deca usvajaju srpski jezik, a od treće godine i engleski jezik kroz igru…

Osnovni oblik učenja je rad sa Montesori materijalima.

OBILASCI I POSETE

Naše aktivnosti upotpunjujemo sa tematskim posetama ustanovama, jednodnevnim izletima, kampovanjem i rekreativnom nastavom u prirodi radi iskustvenog učenja. Deca kroz ove posete razvijaju socijalne veštine, lepo ponašanje, manire…

Zahvalni smo na divnoj saradnji koju svake godine ostvarujemo sa pozorištima, muzejima, Filharmonijom, Zoo vrtom, Osnovnom školom, Botaničkom baštom, zanatskim radionicama, beogradskim pijacama i humanitarnim organizacijama.

SARADNJA SA PORODICOM

Primarnu ulogu u odrastanju deteta ima porodica. Odabirom vrtića, roditelji biraju prvu socijalnu sredinu za svoje dete koja će imati veliki uticaj na njegov razvoj. Kao “produžena ruka” porodici naša ustanova pruža podršku roditeljima u odgoju dece kroz otvorenu komunikaciju i saradnju. Ovo ostvarujemo putem individualnih razgovora, Vajber i GoKinder aplikacija, otvorenih vrata i roditeljskih sastanaka. Roditelji svakodnevno komuniciraju sa vaspitačima pri dolasku i odlasku. Organizuju se radionice za roditelje, posete njihovim radnim mestima i zajedničke aktivnosti povodom značajnih datuma.

PRAĆENJE RAZVOJA DECE

Podršku porodici u praćenju napretka i razvoja deteta pruža tim stručnih saradnika psihologa, pedagoga i logopeda kao spoljnog saradnika.

Psiholog/pedagog posmatra proces učenja i razvoja dece tokom godine i kroz individualne razgovore sa vaspitačima i roditeljima a sa ciljem razvoja prirodnog potencijala kod svakog pojedinačnog deteta. Kako je svako dete individua za sebe, a deca istog uzrasta mogu imati različite potrebe, kontinuiranim praćenjem svakog deteta, dolazimo do saznaja šta je to što treba podsticati u svakom trenutku. Naša misija je da se dete oseća sigurno, voljeno i prihvaćeno jer jedino tako može da ostvari svoj potencijal.

Logoped, na početku radne godine, testira svu decu stariju od tri godine i daje Izveštaj o govorno- jezičkom statusu deteta u odnosu na uzrast. Roditeljima se ukazuje na eventualnu potrebu za logopedskim tretmanima.

Vaspitači kvartalno daju sveobuhvatni izveštaj o detetovom učenju i razvoju. Tokom godine se vodi dečiji portfolio, beležeći razvojne momente i radove.

PU “Dečija kuća” je u programu subvencija i u Beogradu i u Novom Sadu.

Recenzije roditelja

Scroll to Top